WEB Redaksjon

Redaktør:
May Lise Aas – 90156536

Webutvalg forøvrig:
Tove Kaasa – 92014807
Morten Gjerde – 90642900 (webmaster)