Trivselstilsynet

Hva er trivselstilsynet? -Det er et uformelt «tilsyn» organisert av skytterlaget for å bidra til alle velferdsaktivitetene i bygda. Hvem som representerer tilsynet er variabelt fra arrangement til arrangement. Vi deler på arbeidet alle sammen, men i sum så representerer «tilsynet» masse sosial aktivitet i bygda. Arrangementer for bygdefolket, for de som har hytte og fritidsboliger her, og for tilreisende turister av alle slag.

Vi vil skape trivsel blant alle som vil være med å trives!

Støtter du opp om våre arrangementer, støtter du samtidig en trivelig fremtid for bygda!

Spørsmål kan rettes til Morten Gjerde på tlf. 90642900