Terminlister

 BOLKESJØ SKYTTERLAG 2024

Søndag 24. mars: Påskegudstjeneste på skytterhuset/grendehuset
Arrangør: Gransherad Sokneråd

Søndag 07. april: Basar på skytterhuset kl. 17.00.
Ansvar: Trude Gjerde, Tove Kaasa og Elin Kaasa

Søndag 21. april: Lagmesterskap 15 m. på Gransherad skole. Påmelding: 16.00-17.00
Ansvar: May Lise Aas

Tirsdag 07. mai: Dugnad på/omkring skytterhus/skytebane. Kl. 18.00
 Ansvar: Styret


Tirsdag 04. juni: 30 skudd og skyteprøve. Påmelding fra 18.00-19.00

Ansvar: Torjus Jore, Leif Walter B. Brandt og Magne Rønningen

Onsdag 05. juni: Lagmesterskap baneskyting.
Påmelding: 18.00-19.00
Ansvar: Hølje Kjell Kaasa og Niri Kaasa

Tirsdag 11. juni: 30 skudd og skyteprøve. Påmelding fra 18.00-19.00
Ansvar: Hølje Kjell Kaasa, Johanne Haugan og Helge Anundskås

Tirsdag 18. juni: 30 skudd og skyteprøve Påmelding fra 18.00-19.00
Ansvar: Olav Willy Eriksen, Arild Tokle og Halvor Dalviken

Søndag 23. juni: St.hansfeiring v/ Sandviksvelta. Fra kl.17.00 —->
Vi fyrer opp den store grillen for de som ønsker å benytte den. Værforbehold! (Følg med på nettsida)
Ansvar: Thorbjørn Teigen, Morten Gjerde og Hølje Kjell Kaasa

Tirsdag 06. august: 30 skudd og skyteprøve. Påmelding fra 18.00-19.00
Ansvar: Jon Olav Brunvatne, Leif Walter B. Brandt og Håvard Anundskås

Lørdag 10. august: Hesteskokast, natursti & grilling. Kl. 16.00
Ta med mat og drikke til eget bruk. Ole Henry Aas vant i 2023 og setter opp natursti.
Ansvar: Morten Gjerde, Ole Henrik Skindalen og Thorbjørn Teigen
Ansvarlige må huske å kjøpe grillkull + tennvæske samt fyre opp den store grillen. Husk også å kopiere opp svarslipper til natursti samt innkjøp av premier.

Tirsdag 13. august: 30 skudd og skyteprøve. Påmelding fra 18.00-19.00
Ansvar: Niri Kaasa, Torjus F. Bolkesjø og Arild Tokle

Tirsdag 03. september: 30 skudd og skyteprøve. Påmelding fra 18.00-19.00
Ansvar: Jon Olav Brunvatne, Johanne Haugan og Ole Henry Aas

Tirsdag 10. september: 30 skudd og skyteprøve. Påmelding fra 17-30-18.30
Ansvar: Torjus Jore, Leif Mælandsmo og Torjus F. Bolkesjø

Søndag 10. november: Basar og Quiz på skytterhuset kl. 16.00
Ansvar: Lisbeth Rokne, Thorbjørn Teigen, May Lise Aas og Venke Øverby

Onsdag 27. november: Årsmøte på skytterhuset kl. 18.30
Ansvar: Styret

Skytebanen: ———————————————————————————————–

Banen er bemannet for treningsskyting for medlemmer følgende tirsdager fra kl.18.00:

Tirsdag 14.05 – Ansvar: Hølje Kjell Kaasa og Niri Kaasa                        

Tirsdag 21.05 – Ansvar: Tove Kaasa og Olav Willy Eriksen
Tirsdag 28.05 – Ansvar: Hølje Kjell Kaasa og Ole Henry Aas

Treningsskudd som gjennomføres disse kveldene kan godkjennes som obligatoriske treningssudd for jegere mot betaling av ordinær avgift. Oppskyting til skyteprøva kan ikke gjennomføres disse kveldene.                         

Kan du ikke møte til oppsatt tid forsøker du å bytte med en annen på lista. Får du ikke dette til, sier du fra til Hølje Kjell (48009580) så snart som mulig.

NB! Hovedansvarlig for de ulike arrangement er understreket. Denne må kontakte Hølje Kjell eller May Lise for å få nøkkel. De som er satt opp som ansvarlige møter minst 30 min. før påmelding starter. Det tar litt tid å rigge opp.

Den ansvarlige for de ulike arrangement har ansvar for at kontanter fra ulike lagsaktiviteter leveres til kasserer Johanne snarest etter endt aktivitet. Husk å signere bilag.

Den som er ansvarlig for aktiviteter/arrangementer/konkurranser i laget, må sende litt info til sekretær (Ole Henrik Skindalen – E-post: skindalen@gmail.com) etter endt arrangement. Da får vi dette inn i protokollen til skytterlaget. Dette er viktig når sekretær skal skrive årsrapport, og selvsagt har dette også historisk verdi.

I tillegg til de terminlista aktivitetene du ser ovenfor, møtes hobbygruppa til håndarbeid + sosialt samvær på tirsdager i perioder av året. Ta kontakt med May Lise Aas (90156536) for mer info.

Tove Kaasa (92014807) holder trening på skytterhuset onsdager i perioder av året. Ta kontakt med henne for mer info.                           

VI ØNSKER ALLE VELKOMMEN TIL VÅRE ARRANGEMENTER i 2024!

Følg også med på hjemmesida vår: www.bolkesjoskytterlag.no

Styret