Sette riktig moment på Sauer 200 STR

Under på kolben sitter det to «skjefteskruer». Disse skal justeres og kontrolleres med jevne mellomrom. De kan ha stor betydning på våpenets presisjon. Bruk følgende prosedyre for å justere disse:

1. Løsne begge skruene slik at de ikke lenger har moment. NB! Begynn med å løsne fremre skrue først. (fremre skrue er den som er nærmest pipa/forsiktet).
2. Start deretter med å stramme bakre skrue til riktig moment er opnådd (4,5 Nm).
3. Stram deretter fremre skrue til samme moment (4,5 Nm).
4. Repeter pkt. 2 og 3  en gang til. (stram bakre skrue til 4,5 Nm og deretter fremre på samme vis)

– Ferdig!

Momentnøkkel kan kjøpes her