Om Oss

Bolkesjø Skytterlag har i svært mange år vært et lag som kun har drevet jakt og jeger relatert skyting. I 2008 bestemte laget seg for å satse på et rekruteringsprogram som fikk prosjektbetegnelsen «På vei mot sentrum». Dette ble en ubetinget suksess og har resultert i en betydelig oppgradering av 100 meters anlegget fra pappskiver til  elektronisk anlegg. En milepel for et lite lag som vårt.

Rekruteringen har vært formidabel og vi teller i dag ca 15 mer eller mindre aktive skyttere som fordeler seg fra aspiranter til godt voksne skyttere. Vi har forøvrig skyttere med i klassene aspirant, rekrutt, eldre rekrutt, klasse 1, 2, og 3 og noen streifere i veteranklassen på klubbmesterskapene.

Vårt neste store prosjekt var å ruste opp vår gamle (og utrangerte) 300 meter, vi har nå ruste opp anlegget, bygget ny sikringsvoll og instalert 8 elektroniske skiver.  Vi vil også i nær fremtid installere elektronisk visning inne på skytterhuset, i første omgang for 100 meters-banen. Laget er de siste årene tilført betydelig kapital fra sponsorer og tilskuddsordninger, noe som har vært helt avgjørende for lagets satsing. Så vi må i den anledning få rette en stor takk til Gransherad og Heddal sparebank, Skogfondet i Gransherad, C-optikk/Ciba Vision, Bolkesjø Taxi og Snekkerfirmaet Vegard Aas for økonomiske bidrag til lagets arbeid.

Bolkesjø Skytterlag er gammelt, laget ble stiftet i 1886, bare 4 år etter Telemark skyttersamlag. En av lagets gamle steinblinker står i dag som en bauta foran skytterhuset som et minne om lagets tidlige aktivitet. Mange gode skyttere har vokst opp og drevet sin skyteaktivitet gjennom lagets over 120 år lange historie. Men aldri har laget hatt et anlegg som nå og med så mange aktive DFS-skyttere som i dag.

Også som samfunnsaktør har laget en viktig rolle i bygda. Det er Skytterlaget som tar seg av alt det man ellers forbinder med Vel-foreningers virksomhet. Så her skapes det samhold og felleskap på flere arenaer takket være driftige skyttere og det øvrige støtteapparatet.

Bolkesjø trenger virkelig både skytterlaget og skytterhuset – laget er å anse som selve «limet» i bygda i dag.