Innskyting av ny pipe på sauer 200 STR

1. Puss først løpet med «Gold Medaljong», så med «våpenolje No. 1» og deretter med «våpenolje No.2». – La pipa være fuktig med våpenolje No. 2 når skytingen starter.

2. Før skyting skal det smøres en tynn film av grafittfett (gunslick) på geværkulas styreflater.

3. Skyt så 10 skudd med 1 minutt mellom hvert skudd. Husk å bruke skudd som er påført grafittfett.

4. Gjenta så punktene over en ny runde. Først pkt. 1, så pkt. 2 og deretter pkt.3

5. Når prosedyren over er gjennomført skal du gjenta pusseprosedyren i pkt 1. Denne gang som en avsluttende prosedyre.

NB! Vær nøye med at pipa alltid er litt fuktig innvendig av olje No.2 før skyting starter, men ikke så mye at det renner. Bare en film av olje som ikke renner.