Hovedstyre

Leder:
May Lise Aas – 90156536

Nestleder:
Hølje Kjell Kaasa – 48009580

Kasserer:
Johanne Haugan – 95743934

Sekretær:
Ikke besatt

Styremedlemer:
Ole Henry Aas – 90548498
Morten Gjerde – 90642900

Leder ungdomsutvalget (med styreplass)
Tove Kaasa – 92014807