Hovedstyre

Leder:
May Lise Aas – 90156536

Nestleder:
Hølje Kjell Kaasa – 48009580

Kasserer:
Johanne Haugan – 95743934

Sekretær:
Trude Vinæs Gjerde – 90734900

Styremedlemer:
Ole Henry Aas – 90548498
Karin Oskasin – 95787112
Morten Gjerde – 90642900

Leder ungdomsutvalget (med styreplass)
Tove Kaasa – 92014807