Erverv av skytevåpen til sportskyting

Under finner du politiets retningslinjer for våpen-søknader. Du finner informasjon/sjekkliste for hva som kreves av dokumentasjon i følge med søknaden din.