Velferdsaktiviteter i Bygda

2019

Søndag 07. april: Basar på skytterhuset kl. 16.00.
Ansvar: Elin Kaasa, Karin Rønningen, Veronika Skulestøyl og Trude Gjerde
Loddselgere: Niri, Kristina, Håvard, Mathias, Sindre og Ingrid  

Torsdag 30. april: Dugnad på/omkring skytterhus/skytebane. Fra kl. 18.00
 Ansvar: Styret

Lørdag 15. juni: Hesteskokast, natursti & grilling. Kl. 16.00
Ta med mat og drikke til eget bruk.
Bjørn Holje vant i 2018 og setter opp natursti!

Ansvar: Tove Kaasa, Bjørn Holje, Anne Rokne Bolkesjø, Niri Kaasa og Ottar Kaasa

Ansvarlige må huske å kjøpe grillkull + tennvæske samt fyre opp den store grillen. Husk også å kopiere opp svarslipper til natursti samt innkjøp av premier.

Lørdag 07. september: Loppemarked (hele dagen)
Ansvar: May Lise Aas, Bjørg Werner, Else Helgesen og Ellen Mari Bolkesjø Brandt

NB! Mannskapsliste blir sendt ut i god tid før arrangementet.

Lørdag 05. oktober:
Quiz-kveld, jaktprat og sosialt samvær på skytterhuset. Kl. 19.00
(Quizen starter ca. kl 20:00)

Ansvar: Jan Erik Pedersen og Morten Gjerde (Trivselstilsynet!)

Kjøkkenvakter:
19.00 – 20:00: Jan Erik Pedersen, Trude Gjerde, Bjørn Holje, og Bjørg Werner
20:30 – 21:00: Tove Kaasa, Bjørg H Jakobsen
21:00 – 21.30: Leif Bolkesjø Mælandsmo, Anne Rokne Bolkesjø
21.30 – 22:00: Torbjørn Teigen, Hildegunn Teigen Bråthen
22:00 – 22.30: Ottar Kaasa, Torjus Jore
22.30 – 23.00: Hølje Kjell Kaasa, Johan Johnsen

 Onsdag 13. november: Årsmøte på skytterhuset kl. 18.30
Ansvar: Styret

Søndag 08. desember: Førjulskveld på skytterhuset kl. 16.00

Ansvar: Trude Gjerde, Elin Kaasa, Karin Teigen og Else Helgesen

Loddselgere: Kristina, Håvard, Niri, Mathias, Sindre og Ingrid

Kan du ikke møte til oppsatt tid forsøker du å bytte med en annen på lista. Får du ikke dette til, sier du fra til Hølje Kjell (48009580) så snart som mulig. Har du av en eller annen grunn ikke anledning til å hjelpe oss dette året, må du si fra snarest, slik at vi kan finne erstatter for deg.

NB! Hovedansvarlig for de ulike arrangement er understreket. De som er satt opp som ansvarlige møter 30 min. før påmelding starter.

Den ansvarlige for de ulike arrangement har ansvar for at kontanter fra ulike lagsaktiviteter leveres Johanne snarest etter endt aktivitet. Husk signerte bilag.

Den som er ansvarlig på arrangementer med premiering, må levere resultatene til sekretær (Trude Gjerde) etter endt arrangement.