Hovedstyre

Leder:
Hølje Kjell Kaasa – 48009580

Nestleder:
Jan Erik Pedersen – 95133330

Kasserer:
Johanne Haugan – 95743934

Sekretær:
Trude Vinæs Gjerde – 90734900

Styremedlemer:
Ole Henry Aas – 90548498
Helge Anundskås – 91121452
Morten Gjerde – 90642900